Tarihi Kayseri Mahallesi’ndeki  mekanlarda alkollü içecek konusu mahkemeye taşındı

Tarihi Kayseri Mahallesi’nde bulunan birtakım işletmelerin, okul ve ibadethanelere yakın olmasına rağmen alkol satışı yapmasına karşı CIMER’e başvuran vatandaşlar olumlu bir sonuç edemeyince,  tarihi mekanda, okul ve ibadethaneye 100 metre dahilindeki  işletmelere verilen Turizm Belgesi’nin iptali için dava açıldı.

Daha önce konuya duyarlı olan bir kısım vatandaşlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği’ne de konuyla ilgili müracaatta bulunmuşlar veolumlu bir sonuç elde edememişlerdi. Kayseri 2. İdare Mahkemesi’nde 2024/1179 E. Sayılı dosya ile idari dava yoluna başvurdular.

Tarihi Kayseri Mahallesi’nde bulunan alkollü mekanların yakın çevresinde okul, camii, çeşitli eğitim kurumları, KBB’ye bağlı Kent Atölyesi ve Sanat Akademisi ile kuruluş amacı alkol ve sair zararlı maddelerle mücadele olan Yeşilay’ın bulunduğunu belirten vatandaşlar bu durumun hukuka aykırı olduğunu dile getiriyor.
 Bu doğrultuda yapmış oldukları başvurularda zikredilen mahalde bulunan alkollü mekanların ‘’Turizm Belgesi’’ almak suretiyle söz konusu durumu mevzuata uygun hale getirmeye çalıştıklarını gören vatandaşlar, ilgili kanunlara karşı dava yoluna müracaat ettiler.

4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun 9. Maddesinin 2. Fıkrasında eğitim kurumları, ibadethaneler ve sair yapıların bulunduğu yerler ile alkol satışının yapıldığı mekanlar arasında en az ‘’100 metre mesafe’’ şartı getirilirken, madde metninin devamında ‘’turizm belgesi’’ alınması halinde yazılan mesafe şartının aranmayacağı belirtilmiştir. 

Gerçekleştirdikleri başvurular neticesinde Tarihi Kayseri Mahallesi’nde bulunan alkollü mekanların,  ‘’turizm belgesi’’ almak suretiyle zikredilen mesafe şartının ihlal edilmesini yasal bir zemine çekmek niyetinde olduklarını fark eden vatandaşlar, ‘’turizm belgesinin’’ 100 metre koşulunu bertaraf edici nitelikte olmasının kanunun ruhuna aykırı olduğunu ileri sürerek dava açtılar.

KANUNUN İŞLEVSELLİĞİ KALMAMIŞTIR

Dava dilekçelerinde, kanunda belirtilen ‘’100 metre mesafe’’ şartının ‘’turizm belgesi’’ ile kolayca devre dışı bırakıldığını belirten vatandaşlar; bu durumun yasanın özüne ve ruhuna aykırı olduğunu, ihdas edilme maksadını ortadan kaldırdığını iddia ettiler. 
Kamu yararına aykırı olan ve uygulamada işlevsiz hale gelmiş kanunun, somut norm denetimine tabi tutulmak yoluyla iptal edilerek ‘’turizm belgesi’’ ile tanınan müstesna durumun ortadan kaldırılmasını ve ilgili işletmelerin alkollü içecek ruhsatlarının iptal edilmesini talep ettiler. Dilekçelerinde Anayasa’nın 58. Maddesi’ni zikrederek devletin,  gençleri alkol düşkünlüğünden korumak için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünün bulunduğunu belirten vatandaşlar; Anayasa’ya ve çeşitli yargı kararlarına aykırılık teşkil eden hususun çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Tarihi Kayseri Mahallesi'ndeki  mekanlarda alkollü içecek konusu mahkemeye taşındıTarihi Kayseri Mahallesi'ndeki  mekanlarda alkollü içecek konusu mahkemeye taşındı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir