Sağlık Müdürlüğü önünde dikkat çeken pankart: O Müdür paralel yapıya mı hizmet ediyor?

Sendika üyeleri ile birlikte basın açıklaması yapan Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal,

“Kahraman Sağlık Çalışanlarımız bir yandan cephede Covid-19 ile savaşa devam ederken, bir yandan da paralel yapıya hizmet eden idarecilerin baskılarıyla mücadele etmekle baş başa bırakılmaktadır” dedi.

“Pınarbaşı Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Eren Yolal, devletimizin vatandaşımıza ve çalışanlara hizmet etmek için emanet makam ve ünvanını, üyesi olduğu Sağlık-Sen’e hizmet etmek için kullanmıştır” diyen Ünal,  “Pınarbaşı Devlet Hastanesi’nde Sağlık-Sen sendikasından istifa eden sağlık çalışanlarına ‘Hayırdır, Sağlık-Sen sendikasından 7-8 kişi istifa etmişsiniz. Bir sıkıntı mı var? Bakın önümüzde sendikaların sayımı var, sayım döneminde Sağlık-Sen’de üye olarak kalın, sonra istifa ederseniz edin…’ diyerek sorgulamaya tabii tutmuştur. İdari ve Mali İşler Müdürü Eren Yolal makam ve ünvanını kullanarak, sendikadan istifa eden bazı sağlık personellerine teklifte ve telkinde bulunup, istifadan vazgeçme dilekçesi hazırlatarak, imzalatmıştır.” diye konuştu.

Anayasamızın 51.maddesinin birinci fıkrasında: “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.” Hükmüne yer verilmiştir. Yine, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18.maddesinde ise: “Kamu işvereni, kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayrım yapamaz.” Hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Türk Ceza Kanununun “Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi” başlığını taşıyan 118. maddesinde; “Bir kimseye karşı, bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır.

“SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATMALI”

Sağlık Müdürlüğüne seslenen ve iddialarla ilgili soruşturma açılması talebinde bulunan Ünal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:  “Görevi Kötüye Kullanma” başlığını taşıyan 257.maddesinin 1.fıkrası: “Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Hükmü yer almaktadır. Şimdi sizlerin huzurunda, İl Sağlık Müdürlüğü önünde aşağıdaki sorulara yetkililer tarafından cevap verilmesini talep ediyoruz. Pınarbaşı Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Eren Yolal; devletimiz tarafından hizmet için emanet edilen makamı, yetki ve sorumlulukları dışında kullanarak, “görevi kötüye kullanmak” suçunu işlememiş midir? Pınarbaşı Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Eren YOLAL; makam ve yetkisini kullanarak, amir olarak görev yaptığı kişilere “sendikadan neden istifa ettiniz” sorusunu sorarak, bu kişilerin anayasal hakkını çiğnememiş midir? Pınarbaşı Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Eren YOLAL; diğer sendikalardan istifa eden personellere değil de, sadece, kendisinin de üyesi olduğu Sağlık-Sen sendikasından istifa eden personellere  “niye istifa ettiniz” diye sorarak, sendikal ayrımcılık yapmamış mıdır? Pınarbaşı Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Eren Yolal; bulunduğu makamın görev ve sorumluluklarını bir kenara bırakarak, sadece bir sendikadan istifa edenleri sorgulayarak, Paralel Yapıya mı hizmet etmektedir? Pınarbaşı Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Eren YOLAL; Anayasamızı, kanunlarımızı, yönetmeliklerimizi hiçe sayarak yaptıklarından sonra hala devletin kutsal makamında oturmaya devam edecek mi? Türk Sağlık-Sen olarak, sağlıkta sözleşmeli yöneticiliğin bir an önce kaldırılması gerektiğini ifade ediyor, ehliyet ve liyakat esas alınarak yönetici atamalarının merkezi bir sınav sistemiyle yapılmasını istiyoruz.  Ayrıca, Anayasamızı ve kanunlarımızı hiçe sayan, sendikal ayrımcılık yaparak, devlete ve millete hizmet yerine, paralel yapıya hizmet eden Pınarbaşı Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Eren Yolal hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli idari ve yasal işlemlerin hızlıca başlatılması gerektiğini kamuoyu önünde talep ediyor ve bekliyoruz.

    

Hakkında Editör

Ayrıca Kontrol Et

Başkan Büyükkılıç, Gençlik Meclisi Üyeleriyle Ali Dağı’na yürüyüş gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç gençlerle, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği Ali Dağı’nda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir