Sayıştay’dan, Büyükşehir’e ‘organizasyon’ uyarısı – Kayseri Olay Haber

Haber: Cafer ZENGİN-  Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sayıştay denetim raporunda organizasyon harcamalarının ihale yapılmadan doğrudan temin ile yapıldığı ortaya çıktı. Denetim raporunda, “Yapılan inceleme sonucunda kurum tarafından birçok alımda ihale usulü yerine doğrudan temin usulü uygulanmıştır” denildi. Raporda ayrıca, Belediye “Açılış kokteyli, yemek hizmeti ve etkinliğin gerçekleştirileceği alanlarla ilgili organizasyon hizmetleri bulunmaktadır. Panel ya da organizasyonun ne şekilde icra edileceği belli olduğuna göre bu organizasyon işinin temini ihale suretiyle yapılmalıdır” şeklinde uyarıldı.

Sayıştay’ın 2019 yılına ait denetim raporunun yankıları sürüyor. Raporda bir çok alanda usule yani ilgili kanuna uygun olmayan bulgular yer alırken, belediyenin düzenlediği etkinlik ve organizasyonlarda ihale yapmadan doğrudan temin yoluna gitmesi de Sayıştay’ın denetimine takıldı. Denetçiler, bu konu hakkında belediyeyi uyardı ve “Kanuna göre, doğrudan temin yoluyla değil, ihale yapılmalı”  şeklinde görüş belirtti. 

Bazı Harcamaların İhale Yerine Doğrudan Temin Suretiyle Yapılması Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bazı harcamalarının ihale yapılmaksızın doğrudan temin suretiyle yapıldığı görülmüştür” şeklinde yer alan bulguda, bazı organizasyonlardaki usulsüz hizmet alımları da örnek gösterildi. Doğrudan temin yoluyla yapılan bazı alımlarda Belediye tarafından piyasada fiyat araştırması yapılmadığı ve tek teklif ile alımların yapıldığı ifade edildi. Sayıştay Denetçileri, Büyükşehir Belediyesi’ni, “Öngörülen organizasyon veya diğer hizmetlerin şartnamelerinde ilgili hususlar belirtilmek suretiyle ihale usulüyle katılımın sağlanarak rekabete uygun şekilde temin edilmesi gerekir” diyerek uyardı. 


BİRÇOK ALIMDA İHALE USULÜ YERİNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ UYGULANMIŞ

İşte Sayıştay raporunda yer alan o bölüm: 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 8’inci maddesinde her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda olduğu, 32’nci maddesinde harcama yetkililerinin, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda kurum tarafından birçok alımda ihale usulü yerine doğrudan temin usulü uygulanmıştır. Örnek olarak, Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisi’nin Gelecekteki Yeri Konulu Panel kapsamında yapılacak alımlar, Bisiklet festivali kapsamında yapılacak alımlar ve Tiyatro Festivali kapsamında yapılacak alımlarverilebilir. Yapılan işler organizasyon hizmet alım işleridir. Bu işlerin kapsamında açılış kokteyli, yemek hizmeti ve etkinliğin gerçekleştirileceği alanlarla ilgili organizasyon hizmetleri bulunmaktadır. Panelin yapılma tarihi ve organizasyonun ne şekilde icra edileceği belli olduğuna göre bu organizasyon işinin temini ihale suretiyle yapılmalıdır. Keza Bisiklet ve Tiyatro Festivalinin de yapılma tarihi ve organizasyonunun ne şekilde yapılacağı belli olduğundan bu hizmet alımının da ihale suretiyle yapılması gerekmektedir.4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesine istinaden temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar 22/d kapsamında doğrudan temin suretiyle alınabilmektedir.

Ancak yapılma zamanı ve yeri belli olan ve önceden öngörülen bir panel veya festivalin giderlerinin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün olmadığından, bu bağlamdaki işlerin hizmet alımı ihalesiyle yapılması gerekmektedir. Ayrıca bazı doğrudan temin alımlarında idare tarafından piyasa fiyat araştırması yapılmadan tek teklif olarak kendi şirketinden teklif alınarak alımlar gerçekleştirilmiştir. Öngörülen organizasyon veya diğer hizmetlerin şartnamelerinde ilgili hususlar belirtilmek suretiyle ihale usulüyle katılımın sağlanarak rekabete uygun şekilde temin

edilmesi gerekir.

 

Hakkında Editör

Ayrıca Kontrol Et

Başkan Büyükkılıç: “Dadaloğlu Demek Yiğitlik Demektir”

Şenlikte, Dadaloğlu’nun dostluk ve kardeşliğin sembolü olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Yiğitliğin Sembolü” olan Dadaloğlu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir